Sik

Fredrik Blixt
(2010-03-14)

Vikt:469 gr.   Längd: 39 cm.

Fångstmetod: Pimpel.   Bete: Rapalabalans.

Fångstplats: Vänern / Segerstad