Abborre


Bengt Vargen Larsson

( 2019 -03-11)

Vikt: 1575 gr.  Längd: 49 cm.

Fångstmetod: Pimpel.