Ruda

Andreas Dilén
(2010-06-01)

Vikt: 2420g    Längd: 48cm

Bete: Bottenmete   Fångstsjö: Sörtjärn