Lax

Mattias Svensson

(2010-10-23)

Vikt: 10300 gr.

Fångstmetod: Trolling. Fångstvatten: Vänern.

Perra Olsson 9340 gr (störst 2009)Jonas Holt 4540 grMattias Svensson 10020 gr (störst 2011)Mattias Svensson 10030 gr Andreas Dilén 6980 gr