Lax

Andreas Dilén

(2020-01-30)

Vikt: 11060 gram 91,5 cm

Fångstmetod: Trolling. Fångstvatten: Vänern.

Perra Olsson 9340 gr (störst 2009)Jonas Holt 4540 grMattias Svensson 10020 gr (störst 2011)Mattias Svensson 10030 gr Andreas Dilén 6980 gr