Gräns mot Norsälvens fiskevårdsområde

Publicerat november 8, 2022

Vi har fått lite frågor om vart gränsen för Norsälvens fiskevårdsområde börjar och den ser ni på bilden nedan.