Utsättning Åsfjorden

Publicerat maj 22, 2013

Sportfiskarna startade under 2012 ett fångstdataprojekt för att öka kunskapen om sportfiskets fångster och bestånden av lax, öring, gädda och gös i Vänern. Projektet finansieras av Fortums miljöfond och med fiskevårdmedel från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Alla rapporter som kommer in ges vidare för forskning och förvaltning vilket på sikt ger bättre fiskevård och sportfiske i sjön. Projektet fick under året 2012 inrapporterat 1422 fiskar från Vänern, de flesta var lax och öring från trollingtävlingar. Som ett tack och uppmuntran till alla som rapporterat kommer Fortum Generation AB att genomföra en extra utsättning i Vänern på lika många öringar som det rapporterats in fisk till projektet.

 Grums trollingklubb lyckades 2012 med att få in 100% rapportering till projektet från sina större tävlingar. Som bonus för denna bedrift och för alla andra som skickat in sina fångstrapporter kommer Fortum Generation AB – utöver utsättningsskyldigheterna enligt vattendom – att sponsra en utsättning om 1422 st. extra öringsmolt av Gullspångstam. Utsättningen kommer att ske i Åsfjorden den 25 maj. Vid utsättningen kommer Johnny Norrgård, nytillträdd fiskmästare på Fortum Generation AB, och personal från Sportfiskarna att finnas på plats.

Ha det bra!
Peter Belin, Sportfiskarna

 

Stort tack till Sportfiskarna, Fortum samt Länsstyrelsen i Västra Götaland!
Vi i Grums Trollingklubb kommer  fortsätta jobba aktivt för att få till fortsatta bra fångstrapporteringar.

Och tack till ALLA som lämnar in fångtsrapporter i samband med våra tävlingar.

// Grums Trollingklubb