”Bristande förvaltning ruinerar Vänerlaxen”

Publicerat februari 19, 2012

Igår var Andreas Dilén, Fredrik Blixt, Robin Karlsson och jag Alexander Pollack ner till Mellerud på ett föredrag om Vänerlaxen. Det var Melleruds Trollingklubb som arrangerat detta föredrag och det var Björn Blomqvist som talade om ”från romkorn till godkänd fisk på spöet” som har blivit allt sämre i sjön Vänern.

Fortum är skyldiga till kompensationsutsättningar av Lax/öring i Vänern på grund av de vattenkraftverk som finns i Klarälven och i Gullspångsälven. Varje år ska Fortum sätta ut 175 000 st smolt av lax och öring i Vänern, ett smolt är definitionen av utvandringsfärdig fisk. Naturligt sker utvandring från bäckar från två till femårs ålder, med ett snitt på tre år.
Fortums odlingar i Gammelkroppa samt Nykroppa, är inte helt toppmoderna, flera allvarliga problem har drabbat dessa odlingar de senaste åren. Förstudie pågår att bygga en helt ny fiskodlingsanläggning för 80 miljoner, även att fällan där avelsfisken fångas ska få mindre förbättringar då fångsteffektiviteten inte är så god. På längre sikt planeras hela anläggningen att byggas om.

Anledningen till det allt sämre fisket är att kvalitén på sättfisken inte håller måttet, detta är ingen nyhet. Under de senaste fem, sex åren har det stått i tidsskrifter att sättfisken är alldeles för fet, att den inte orkar simma ut i Vänern och blir ett enkelt byte för rovfiskar, och redan i början av 2000-talet kom de första signalerna att allt inte stod rätt till, då återfångsten av lax/öring började minska.
Det är en allt för fet samt sjuk fisk med svampangrepp mm som har satts ut i Vänern de senaste åren. Länsstyrelsen i Värmland som har varit tillsyningsmyndighet sen 2007 har heller inte gjort sitt jobb till fullo, tillsynen sker utan styrdokument, strategier, rapporter eller några som helst skriftliga uppföljningar.  Om något inte har varit bra har detta sagts muntligt utan att dokumenterats.
2009 dog halva årsproduktionen efter ett problem med frisk vattentillförsel då ett galler slammat igen och larmet fungerade inte, samma år noterades 41580 st smolt med dåligt klippta fettfenor, enligt länsstyrelsen sövdes fiskarna på nytt och klipptes om och sattes ut i Vänern.
Ifjol 2011 gick det ut 251 817 st laxar och öringar i Vänern, Fortum stod för 211 457 st. 167 708 st 2-åriga sattes i Klarälven, av dessa är det inga många som når ner till Vänern, dels för att isättningen sker via ett rör från 6 meters höjd, utan någon vinkel på röret, alltså fritt fall från 6 meter. Är det här bra tro? Vi som fiskar efter lax/öring på Vänern vet att de är ganska så känsliga, sen att Klarälvsdeltat kanske är ett av Sveriges bästa gäddfiskevatten gör nog inte saken bättre. 15000 st 2-årig gullspångsöring sattes i Vänern.  28 749 st 1-åriga Gullsångs- och Klarälvslaxar sattes i ut vid Kållandsö i augusti, vattentemp 21 grader.  Och enligt personer med insyn i utsättningen var fisken svårt medtagen på grund av dålig syresättning av karen. Så av 2011 års utsättning är det ändå inte så många som kommer kunna gå att fiska på, trots att det var mycket fisk som gick i sjön.

Fångststatistik från yrkesfiskarna i Vänern 2011, 11,7 ton lax och 1,9 ton öring. 2010 fångades 19 ton lax och 1,5 ton öring. 2009 17 ton lax och 6 ton öring. Vi kan även se här att det har blivit ett allt sämre fiske i Vänern.

Vad som ska göras för att förbättra fisket i Vänern efter godkända laxar/öringar måste göras snabbt, kvaliteten på smolten måste bli bättre, sen behöver man inte sätta lika mycket fisk i Klarälven längre då det redan idag är god återfångst på avelsfisk, större delen av delen av den mängd fisk som sätts ut i Forshaga kan alltså flyttas ut och sättas direkt i Vänern. Under mitten på 90-talet när Vänern var ett riktigt lax-eldorado sattes det i 350 000 smolt årligen i Vänern, varav 200 000 sattes direkt i Vänern, om man jämför med 2010 då endast 55 000 st smolt sattes direkt i Vänern.
Sen finns det även studier på att om utsättningar sker nattetid minskar risken att fågel och rovfisk äter av smolten.

[pe2-gallery class=”alignleft” ] Stort intresse för föredragetBjörn BlomqvistTragiskt men sant, så här ser verkligheten ut!Utsättningar 2011Det här är inte bra!Lax fonden[/pe2-gallery]

Referenslista

Westlund Boo (2011) Laxen I Vänern. Fiske för alla. LRF Media AB

Björn Blomqvist