Sutare

Andreas Dilén
(2010-06-01)

Vikt: 3180gr.   Längd: 58cm.

Bete: Bottenmete.  Fångstplats: Sörtjärn.