Abborre


Oskar Westlund

( 2021 -02-22)

Vikt: 1700 gr.  Längd: 47 cm.

Fångstmetod: Pimpel.