Mört

Andreas Dilén

( Maj 2011 )

Vikt: 720 gr.  Längd: 39 cm.

Fångsmetod: Bottenmete.   Bete: Maggot.