Tävlingskalendern uppdaterad!

Publicerat februari 25, 2015

Regler för KM-serien!

Klubbserien består utav 5 deltävlingar, utav de fem deltävlingarna är det 3 som räknas. På klubbtävlingar är det max 8 m/s (tävlingsledningen har sista ordet gällande vindsituationen) samt minimimått för lax/öring 62 cm, i övrigt gäller Vänerns fiskeregler. Tider inför respektive deltävling meddelas innan tävlingen, beslut om inställd tävling tas kvällen innan senast kl 19:00!

Nytt för i år är att ensamfiske tillåts med undantaget för Vinterträffen där man måste vara två i båten. Detta medför att endast de tre största fiskarna i respektive team kommer att vägas in.

 

21- Mars

KM-1, reservdag den 22

6- April

KM-2,

9 Maj

Vänern Trophy, med reservdag 10 maj

23 Maj

KM-3, reservdag den 24

31- Oktober

KM-4, reservdag den 1 oktober

21-22 November

Vinterträffen, med KM-5
(Måste vara 2 i båten på KM-5)

 

Igår hade även predatorgruppen ett litet mötet på Bofab, där diskuterades det hur den ska skötas samt att gruppen kommer att ha som mål att driva en spinnfisketävling efter gädda med utgångshamn i Grums. Detta är något vi tror på och förhoppningsvis kunna locka fler medlemmar till klubben. Ett sätt för oss att växa som klubb.

Mer information om detta kommer läggas ut på hemsidan och det kommer även tas upp på årsmöte nr 2 till veckan.